Påmelding til tokt med "SØRLANDET" 2010

Etternavn:  
 Fornavn:
Nasjonalitet:
Fødselsdato/sted:
Passnr.:
Adresse:
Postnr./sted:
Telefon:
E-post:

Nærmeste pårørende: Navn, adresse, telefon:
Hvordan ble du oppmerksom på våre tokt?
Har du deltatt tidligere på "Sørlandet"?   Ja  Nei

Jeg ønsker å delta på følgende tokt: (Vennligst bruk ett skjema pr. tokt)

Tokt nummer:
Fra sted:

Fra dato:
Til sted:

Til dato:


Egenerklæring for helse:
Jeg erklærer herved at jeg er ved god helse

Jeg har / har hatt følgende sykdom:
Hjertesykdom Lungesykdom
Diabetes Epilepsi

Annen sykdom(spesifiser):


Jeg er allergisk mot følgende/ har spesielle diettbehov:

Jeg bruker faste medisiner. Hvis ja - spesifiser:


Personer over 70 år må fremvise godkjent helseerklæring fra lege som bekrefter at du har tilstrekkelig syn, hørsel, førlighet og helse til å delta på seiltokt.Betalings- og avbestillingsbestemmelser: 
Toktavgift til og med kr 4000 betales i sin helhet innen 30 dager etter påmelding. Toktavgift over kr 4000 deles i to like store avdrag. Det første beløpet betales innen 30 dager etter påmelding, resten 30 dager før avreise. 

Avbestilling:
Ved avbestilling mer enn 30 dager før toktstart må vi trekke et administrasjonsgebyr på kr 300.  I tillegg blir det trukket 10% ved avbestilling 30-15 dager før toktstart, og ved avbestilling 15-7 dager før toktstart 50% av toktprisen. Om avbestillingen skjer mindre enn 7 dager før toktstart må reisen betales i sin helhet. 

Egenerklæring: 
Jeg vil tegne egen reiseforsikring for toktet. 
Jeg vil etterkomme de ordens-, sikkerhets- og arbeidsregler som gjelder om bord og vil utføre min del av vakter og andre plikter. Rett til forandringer i programmet forbeholdes. Ved store endringer vil medseilerne kunne velge å trekke seg og få refundert sine innbetalinger pro rata. 
Rederiet påtar seg ikke økonomisk ansvar for forsinkelser som måtte oppstå. 

BETALING MED KREDITTKORT
Det er mulig å betale med kredittkort for de som ønsker det.
Du kan bestille seiltokt direkte fra vår nettbutikk og betale med kort der, eller ved at du gir oss rekvisisjon til å belaste ditt kredittkort. Ved rekvisisjon trenger vi en faks med en del opplysninger fra deg. Klikk i så fall her for å laste ned skjema.


Er medlem av Fullriggeren Sørlandets venner:
Ønsker tilsendt faktura: